NEWS

งานสหกิจศึกษา คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ “คนไม่ธรรมดา อาสาพารู้เขา รู้เรา เข้าใจงาน” โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 2)

👉 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดกิจกรรมอบรม หัวข้อ “คนไม่ธรรมดา อาสาพารู้เขา รู้เรา เข้าใจงาน” โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมยศ มาตุเรศ นักแสดง พิธีกร และผู้มีประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง ณ ห้อง Ad & PR Presentation room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และถ่ายทอดผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วม
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼