NEWS

จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

📍คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
👉 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสรรมวลชน กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต จำนวน 139 คน โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกำกับ และดูแลความเรียบร้อย ในการฝึกซ้อมย่อยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 สำหรับการฝึกซ้อมย่อยนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼