ข่าวรับรางวัล

“ชื่นชมนักร้องสื่อสารฯ”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

———————————————————————————  #คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #PRMCTRMUTP