NEWS

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ “Wanna be Creator ยูทูปเบอร์…เบื้องหลังงานโฆษณา”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ “Wanna be Creator ยูทูปเบอร์…เบื้องหลังงานโฆษณา” จัดโดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณบอมบ์ สิทธิกุล เดชพรเทวัญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเปิดเบื้องลึก เผยทุกเบื้องหลัง การเป็นครีเอเตอร์ สู่ยูทูปเบอร์มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมิเดีย 4201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

ขอบคุณภาพจาก Benz Jassadakhon

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP

#www.mct.rmutp.ac.th