ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสื่อสาร คว้าชมเชย TVC โครงการ “ฟิชโชพีคสุดในสามโลก”

 

ขอแสดงความยินดี กับ นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์น้อย , นางสาวณัฐฐา หมู่อำพันธ์ , นายวิฑูรย์ แย้มยินดี , นายธนพล พู่ภมรไกรภพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คว้าชมเชย จากการประกวดโฆษณาแบบ TVC ที่โดนใจวัยมันส์ กับโครงการ “ฟิชโชพีคสุดในสามโลก” ภายใต้ชื่อทีมต้นน๊อตเล่นบอลบ้านแป้ง. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ เอสพานาดซีนีแพลกรัชดาภิเษก