NEWS

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP