การจัดการความรู้ : KM)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

 

ปีงบประมาณ 2559

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) กลุ่มงานวิจัย MCT

หัวข้อ “การตีพิมพ์เผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย”
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ณ  Advertising & Public Relations Presentation Room 

( สรุปประเด็นKM-COP-02-วิจัย)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) กลุ่มการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร MCT

หัวข้อ “Henry’s Talk ตอน เทคนิคพิชิต TOEIC
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ Advertising & Public Relations Presentation Room

( สรุปประเด็นKM-COP-03-TOEIC)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10256914_830758163643167_7489386668579184731_oงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในด้านการจัดการเรียนการสอนภายในคณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ล้อมวงสนทนาปัญหาสหกิจฯ” เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง Advertising & Public Relations Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

(ดูภาพกิจกรรม)

สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) กลุ่ม การจัดการเรียนการสอน MCT หัวข้อ “ล้อมวงสนทนาปัญหาสหกิจ”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4a654621981f4eb1a042d82cf4c15cf9

          คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดอบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้

          เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคณะ

          ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และวิสัยทัศน์สู่  อ่านต่อ..

          ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง มคอ. 3และ5

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMG_0084

           

           คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดอบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้

           เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา

           คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ อ่านต่อ..

HEADKM[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้

คลังความรู้

______________________________

pin

วิสัยทัศน์และแผน

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 2,415 total views,  1 views today