NEWSข่าวรับรางวัล

“พลังเลือดใหม่ต่อชีวิต”

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ตติยา จุลกิจสุวรรณ น.ส.ธัญญารัตน์ มีประเทศ นายพงศกร บุญเตี้ย และ นายณัฐกานต์ ศรีสุวิทย์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” และ น.ส.ตติยา จุลกิจสุวรรณ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “สื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต” โครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560 โดยนักศึกษาได้เข้ารับรางวัลในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

#PRMCTRMUTP