คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
NEWS

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับบริษัทชั้นนำ ค่าเทอมแค่ 13,000 บาทเท่านั้น!!!!

🚩คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มีภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้แก่ โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute Support Activity) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่ได้ให้การช่วยพัฒนาศักยภาพและเปิดโลกกว้างให้นักศึกษาของคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง

🚩นอกจากนี้ถ้าเทียบเคียงค่าเทอมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ก็จะพบว่าค่าเทอมของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร อยู่ที่ 13,000 บาทเท่านั้น และที่สำคัญยังมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาอีกด้วย

🚩ถึงเวลารับชมความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนครกับโครงการ EISA ไทยเบฟ และประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ได้แล้วค่ะ แต่ถ้าท่านใดอยากชมผ่านทางโทรทัศน์สามารถรับชมได้ที่ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ออกอากาศเทปแรกวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นี้ เวลา 20.30 น.ค่ะ

🚩สำหรับน้องๆ ที่สนใจ รีบมาสมัคร TCAS2 รอบโควตา ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ น้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใดสนใจ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️สามารถติดต่อได้ที่ โทร.061-386-1843 ค่ะ

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🌐คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/SCH-T2-63.pdf
🌐สมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆไปกับพวกเราชาว #MCT #RMUTP