NEWS

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)


 

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

หน่วยงานที่บรรจุ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สมัครได้ ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-6653777 ต่อ 6803

 

รายละเอียดเพิ่มเติม