ข่าวรับรางวัล

“รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดการแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา “

11703099_964208013631514_7800385883132308753_n-320x240“รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดการแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา “

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดการแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเจ้าฟ้านักภาษาสืบสานภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558