ข่าวรับรางวัล

สื่อสารฯ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบเสื้อ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชนันทน์ พรหมช่วย น.ส.ณัฐณิชา พรหมช่วย นายณัฐพล สุกไทย และนายธีรุตม์ ผุดผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบเสื้อ YAMAHA QBIX T-SHIRT DESIGN CONTEST ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 เมืองทองธานี

Cr.กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร