ข่าวรับรางวัล

เด็กสื่อสารฯ คว้ารางวัล“สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ตติยา จุลกิจสุวรรณ น.ส.ธัญญารัตน์ มีประเทศ นายพงศกร บุญเตี้ย และ นายณัฐกานต์ ศรีสุวิทย์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” โครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560 ทั้งนี้ น.ส.ตติยา จุลกิจสุวรรณ ยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในประเภทสื่อภาพนิ่ง infographic โดยได้รางวัลเป็นปีที่ 2 อีกด้วย