ข่าวรับรางวัล

เด็กสื่อสารฯ คว้ารางวัลการประกวด RMUTP Awards 2019

🚩คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ
🏆นายชนม์ธวัช อาขุบุตร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภท MISSTER RMUTP 2019
🏆นางสาวชนิดาภา ธนพรเดชาภัค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภท MISS RMUTP 2019
🏆แพนโดร่า แคล หรือ วัชรยุทธ บุญมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภท MISS JUMBO QUEEN RMUTP 2019
🚩นอกจากนี้ยังขอชื่นชมตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รมิดา ประสงค์ศิลป์ ประกวดในประเภท MISS SEASON RMUTP AWARD 2019 ในการประกวด RMUTP Awards 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร