NEWS

เราสนับสนุนให้นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่า “การเรียนรู้” ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน “ห้องเรียน”

🚩คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มีภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้แก่ โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute Support Activity) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่ได้ให้การช่วยพัฒนาศักยภาพและเปิดโลกกว้างให้นักศึกษาของคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง

🚩ถึงเวลารับชมความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนครกับโครงการ EISA ไทยเบฟ และประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ ตอนที่ 2 แล้วครับแต่ถ้าท่านใดอยากชมผ่านทางโทรทัศน์สามารถรับชมได้ที่ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ออกอากาศเทปแรกวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นี้ เวลา 20.30 น.ค่ะ

🚩สำหรับน้องๆ ที่สนใจ รีบมาสมัคร TCAS2 รอบโควตา ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ น้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใดสนใจ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️สามารถติดต่อได้ที่ โทร.061-386-1843 ครับ

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🌐คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/SCH-T2-63.pdf
🌐สมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆไปกับพวกเราชาว #MCT #RMUTP