NEWS

📢คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)📢

📢คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)📢

รายตำบลแบบบูรณาการ

📢คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)📢

👉คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดบรรยายหัวข้อ “การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารชุมชน” เพื่อนำแนวคิด หลักการการนำอัตลักษณ์ชุมชนไปใช้ในการสื่อสารชุมชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยวิทยากร คุณไพโรจน์ ธีระประภา หรืออาจารย์โรจน์ สยามรวย กราฟิกดีไซน์เนอร์ผู้สร้างอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย ศิลปินศิลปาธร พ.ศ.2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Ad&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 🎥
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#www.mct.rmutp.ac.th