ข่าวรับรางวัล

สื่อสารคว้ารางวัล

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

สื่อสารฯ คว้ารางวัลชมเชย RMUTP English Camp Short video clip comp

ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวพิมธิชา เอี่ยมสุเมธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายภูมินทร์ ฉายแสงเดือน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และนายพฤทธิ์ โพธิสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขัน RMUTP English Camp Short video clip competitions โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gallery type=”flexslider_fade” interval=”5″ images=”18154,18152,18153,18151″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”720 × 540″][/vc_column][/vc_row]

 31 total views,  1 views today