ข่าวรับรางวัล

สื่อสารฯ คว้ารองอันดับ 2การประกวด“วิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภา ณ เชียงรุ้ง และนายสมประสงค์ ชาหารเวียง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ในการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559 (BRAND’S Young Blood 2016) ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” ประเภท การประกวด“วิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”