ข่าวรับรางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่น สื่อสารฯ

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”20498″ border_color=”grey” img_link_target=”_blank” img_size=”960 × 960″ link=”http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/1378586_1050600384992276_6979157458946467916_n.jpg”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ นายเบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 เพื่อเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในวันงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]