ข่าวรับรางวัล

รับเกียรติบัตร และรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

00231-182x322ขอแสดงความยินดีแก่นายจตุพล แคนมืด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตร และรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558 โดยฯพณฯ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ