ข่าวประชาสัมพันธ์

รับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 8 แห่ง กำหนดการรับปริญญา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 รวม 5 วัน (ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กำหนดการรับปริญญาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน