รางวัลบทความวิจัยดีเด่น

Posted Posted in NEWS, ข่าวรับรางวัล

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นRead the Rest…

คณะสื่อสารฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน [box style=”simple”] คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…