ระดมสมองพัฒนากลยุทธ์คณะสื่อสารฯ

Posted Posted in NEWS

ระดมสมองพัฒนากลยุทธ์คณะสื่อสารฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนากลยุทธ์ของคณะฯRead the Rest…

โครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Posted in NEWS

โครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยวิทยากรRead the Rest…

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน

Posted Posted in NEWS

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน สโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…