ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม YAN-WHANG

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ทีม YAN-WHANG
1. นายกานตะรัชต์ มิลินทสูตร
2. นายพงษ์ธาดา โชคศิริวรรณา
3. นายวีระชัย ศรีจันจรา
4. นางสาวบุษบา จักราบาตร
5. นางสาวสิรามล พลังสันติกุล
6. น.ส.นัถฐา กันจาด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าสองรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ โครงการ dCubic Space Video Contest โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และคว้ารางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 2 ได้รับ Gigt Voucher Shared Desk จำนวน 60 ใบ โดยกิจกรรมการประกาศผลรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นที่ dCubic Space เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมจากบุคคลทั่วไป ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์