รายละเอียดโครงการ

การรับสมัครและการประกาศผลรางวัล

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

วันประกาศผลรอบแรก 10 ทีม

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัลการประกวด

ภาพบรรยากาศงานตัดสิน เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 6

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
The winning team to battle : AYS Production

ทีม AYS Production จากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลทีมยอดนิยมไปถึง 2 รางวัล โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Kra Dong Tao Production จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาคม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมชาวนาตามน้ำ จากโรงเรียนศึกษานารี

  • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด

  • แนวคิดในการนำเสนอ

  • ความคิดสร้างสรรค์

  • ความสมบรูณ์ของภาพและเสียง

13226958_1142172365835077_4383843931422984770_n

ภาพบรรยากาศการประกวด

ในแต่ละปีที่ผ่านมา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”ชิงถ้วยพระราชทานทูลdระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4 โดยรางวัลชนะเลิศ และรางวัล MV ยอดนิยม ได้แก่ทีม A.Y.S จากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม VS Together จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จากจังหวัด กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม TongJ PK จ.นนทบุรี
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 4
เมื่อวัน 26 กรกฎาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คร้้งที่ 3 โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมนักสู้ จากโรงเรียนพุทธรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้แก่ทีมเต้าเจี้ยว จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Thussagun Art Attack จาก จ.อุดรธานี และรางวัล Popula vote ได้แก่ทีม Imacreative โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 3
ขอแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ครั้งที่ 2) โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ได้แก่ทีม หลังบ้าน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 ได้แก่ทีม p.s.p. Media Film โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัล Popula vote ได้แก่ทีม Six Ek โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดให้มีงานประกาศผลการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ครั้งที่ 2) โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ได้แก่ทีม หลังบ้าน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้แก่ทีม P.S.P. Media Film โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Popula vote ได้แก่ทีม Six Ek โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 1

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

contact