วิดีโอ การประกวดภาพยนต์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” ครั้งที่7

 

มหาวิทยาลัยท้าฝันตอนที่ 6 ทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.08–11.10 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

อบรม ฟรี !!

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Create&Produce Short Film Workshop" การประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา" ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
พิธีมอบรางวัล การประกวดภาพยนต์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” ครั้งที่7
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
พิธีมอบรางวัล การประกวดภาพยนต์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 6
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดงานตัดสินการประกวด MV. เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาครั้งที่ 5
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดประกาศผลการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง“เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 4
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO 1 ครั้งที่ 3
เมื่อวัน 26 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ครั้งที่ 2
เมื่อวัน 30 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ถ้วยรางวัล ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 8 วัมที่ 19 มกราคม 2561

กิจกรรม Work Shop วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

Latest news

ภาพบรรยากาศงานตัดสิน เป็นหนึ่ง

Read full article

รางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศ

Read full article

Hello world!

Read full article