รายละเอียดโครงการ

การรับสมัครและการประกาศผลรางวัล

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

วันประกาศผลรอบแรก 10 ทีม

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัลการประกวด

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

ภาพบรรยากาศงานตัดสิน เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีแก่น้องๆ ทีม Rajachannel โรงเรียนวัดราชาธิวาส คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" รับถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม DMD Digital media department วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Blue Screen โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และรางวัล MV. ยอดนิยม ได้แก่ ทีม Just Dream Studio โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

บรรยากาศการประกวด

ในแต่ละปีที่ผ่านมา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”ชิงถ้วยพระราชทานทูลdระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4 โดยรางวัลชนะเลิศ และรางวัล MV ยอดนิยม ได้แก่ทีม A.Y.S จากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม VS Together จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จากจังหวัด กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม TongJ PK จ.นนทบุรี
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 4
เมื่อวัน 26 กรกฎาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คร้้งที่ 3 โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมนักสู้ จากโรงเรียนพุทธรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้แก่ทีมเต้าเจี้ยว จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Thussagun Art Attack จาก จ.อุดรธานี และรางวัล Popula vote ได้แก่ทีม Imacreative โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 3
ขอแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ครั้งที่ 2) โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ได้แก่ทีม หลังบ้าน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 ได้แก่ทีม p.s.p. Media Film โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัล Popula vote ได้แก่ทีม Six Ek โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้จัดให้มีงานประกาศผลการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ครั้งที่ 2) โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยพระราชทาน ใบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ได้แก่ทีม หลังบ้าน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้แก่ทีม P.S.P. Media Film โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Popula vote ได้แก่ทีม Six Ek โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ภาพบรรยากาศประกาศผล “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 1

Latest news

ภาพบรรยากาศงานตัดสิน เป็นหนึ่ง

Read full article

รางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศ

Read full article

Hello world!

Read full article