……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

มหาวิทยาลัยท้าฝันตอนที่ 6 ทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.08–11.10 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

ติวเข้มทำหนังสั้น ดึงผู้กำกับระดับโลกร่วมเป็นวิทยากร

จากผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาที่มีผลงานโดดเด่นมากมาย และมีรางวัลการันตีระดับโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทำภาพยนตร์สั้น “Create & Produce Short Film Workshop” โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกว่า 100 คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานในการผลิตภาพยนตร์สั้น การเขียนบทภาพยนตร์ และการเริ่มผลิตผลงานอย่างมืออาชีพ จากผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาที่มีผลงานโดดเด่นมากมาย และมีรางวัลการันตีระดับโลก คือ คุณธนญชัย ศรศรีวิชัย (ต่อ ฟีโนมีน่า) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) คุณรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อีกทั้งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กำลังเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560 นี้ด้วย

พิธีมอบรางวัล การประกวดภาพยนต์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” ครั้งที่7
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
พิธีมอบรางวัล การประกวดภาพยนต์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 6
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดงานตัดสินการประกวด MV. เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาครั้งที่ 5
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดประกาศผลการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง“เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ครั้งที่ 4
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO 1 ครั้งที่ 3
เมื่อวัน 26 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล การประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ครั้งที่ 2
เมื่อวัน 30 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ถ้วยรางวัล ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 8 วัมที่ 19 มกราคม 2561

กิจกรรม Work Shop วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

Latest news

ภาพบรรยากาศงานตัดสิน เป็นหนึ่ง

Read full article

รางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศ

Read full article

Hello world!

Read full article