10082

ภาพถ่ายนี้ดิฉันได้บันทึกมาจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดูเป็นรางรถไฟจำลองเล็กๆธรรมดา แต่เมื่อเราได้ดูรูปนี้มันกลายเป็นรูปที่มีความหมายรูปหนึ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับคติประจำใจของดิฉันที่ว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” นั่นคือ เส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเดิน รวมถึงรางรถไฟที่มีเส้นทางที่แยกแขนงออกไปมากมาย หากเปรียบตัวเราเป็นสิ่งที่สัญจรผ่านเส้นทางเหล่านี้เราก็จะได้เจอผู้คนมากมายที่มาร่วมเส้นทางเดียวกับเราทั้งที่เรารู้จักหรือไม่รู้จัก ปลายทางนั้นอาจจะเป็นที่เดียวกันหรือต่างสถานที่ บางคนอาจจะเดินผิดเส้นทาง บางคนอาจจะเดินทางแบบไร้จุดหมาย ซึ่งเปรียบได้กับชีวิตของคนเราที่ต้องเจอผู้คนมากมาย หลากหลายหน้าตา หลากหลายนิสัย ต่างครอบครัว ต่างถิ่น จุดหมายปลายทางของชีวิตที่แตกต่างกันออกไป เสมือนกับการเดินทาง ตามที่สัมผัสความรู้สึกนั้นได้จากภาพถ่ายนี้

ภาพโดย : ปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย