กิจการนักศึกษา

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6820
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางสาวรัชดาพร สุวรรณชาติ (เอ๋)
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6823
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ (แป้ง)
หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6821
นายจิระพงษ์ เริกเขียว (แป๊ะ)
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6822
นายธนพล ผลจันทร์
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6822
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

1,862 total views, 2 views today