หน้าแรก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

178,601 total views, 153 views today

ข่าวสาร

13770352_1180843705301276_3720810261201021378_n

ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณกุลสิรี อรรถจินดา ผู้จัดการแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารแบรนด์ Continue Reading →

0 comments
DSC_0173

คณะสื่อสารฯ ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าร่วมงานถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม โดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ จากนั้นเป็นการเคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม D-Hall ถึง วัดนรนาถสุนทริการาม พร้อมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม Cr.Prommin     

0 comments
13680820_1175995805786066_3519142253825947764_n

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในระบบ TQF

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในระบบ TQF โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Advertising & Pulic Relation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0 comments
IMG_7711

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนคณาจารย์ และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการปฏิบัติงาน (กิจกรรมที่ 2)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนคณาจารย์ และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการปฏิบัติงาน (กิจกรรมที่ 2) โดยดำเนินการฝึกอบรมให้แก่หัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน โดยวิทยากรผู้มีความสามารถและประสบการณ์ อาจารย์กิตติกร พนังแก้ว จากสถาบันพัฒนาบุคลากร เฟิร์ส อินเตอร์ เทรนนิ่ง ซึ่งคณะบุคลากรต่างได้รับความรู้และคำแนะนำในด้านการทำงานร่วมกันในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรือโบราณ จังหวัดนครปฐม

0 comments
DSC_0111

คณะสื่อสารฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี วิทยาเขตเทเวศร์

0 comments