หน้าแรก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

202,586 total views, 10 views today

ข่าวสาร

 • MCT2017

  MCT2017

 • มทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผู้นำเชียร์

  มทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผู้นำเชียร์

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นตัวแทน 9 คณะ จากมทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผู้นำเชียร์ ในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ …
 • เปิดประสบการณ์การกำกับรายการโทรทัศน์จากผู้กำกับรายการมือหนึ่งของไทยพีบีเอส

  เปิดประสบการณ์การกำกับรายการโทรทัศน์จากผู้กำกับรายการมือหนึ่งของไทยพีบีเอส

  เปิดประสบการณ์การกำกับรายการโทรทัศน์จากผู้กำกับรายการมือหนึ่งของไทยพีบีเอส อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์กุลธิดา สายพรหม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง …
 • โครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน

  โครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านการจัดรายการวิทยุ โดยได้รับเกียรติจากคุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ นักจัดรายการวิทยุ จากบริษัท เอไทม์ …
 • แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี

  แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยการแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเป็นอย่างมาก
 • โครงการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่7

  โครงการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่7

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 7 …
 • ตัดสินการประกวด MV เพลงราชมงคลพระนคร

  ตัดสินการประกวด MV เพลงราชมงคลพระนคร

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานตัดสินการประกวดมิวสิควิดีโอ ประกอบเพลงราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร …