หน้าแรก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

219,762 total views, 30 views today

ผลงานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน

ผลงานนักศึกษา Artist : Nap a Lean

งานส่วนหนึ่งของวิชา Mass Communication Sesthetics

MV นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

ภาพยนตร์สั้น Inextricable - theDej

"The Short Action Scenes"

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ชายใต้หน้ากาก

ภาพยนตร์สั้น ชายใต้หน้ากาก