Welcome to MCT RMUTP

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

"เรามุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีทักษะชีวิตที่อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง"
อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับทีมที่ได้เข้าชิงชัยทั้งหมด 10 ทีม จะมีสิทธิ์ร่วมโหวตรางวัล ‘ ป๊อปปูล่าร์โหวต’ (หรือรางวัลยอดนิยม) เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท โดยการร่วมโหวตโดยนับจากยอด กด Like วิดิโอ ให้กับทีมของตัวเองชื่นชอบ จาก youtube ช่อง mct channel “การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 9 ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง *** ปิดผลโหวตตอน 12.00 น. ในวันที่ 18 มกราคม 2562

 

 

ข่าวสาร

วารสารประกันคุณภาพ ฉบับที่ 2 มทร.พระนคร ปี61