หน้าแรก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

184,122 total views, 127 views today

ข่าวสาร

 • สื่อสารคว้ารางวัล CSR Tollway Contest

  สื่อสารคว้ารางวัล CSR Tollway Contest

  ขอแสดงความยินดีแก่ นายชวิน รวิทิวากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทีม NIHILISM FILMS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ …
 • Create&Produce Short Film Workshop Tobenumberone

  Create&Produce Short Film Workshop Tobenumberone

  สื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดหนังสั้น “เป็นหนึ่ง…ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมฯ นักเรียนมัธยมจากทั่วประเทศแห่ชิงชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ …
 • นักศึกษาสื่อสารเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศเกาหลี

  นักศึกษาสื่อสารเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศเกาหลี

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวลภัสรดา บำรุงนุรักษ์ …
 • มทร. พระนครต้อนรับ ผู้แทนจาก Art Institutes System of Schools

  มทร. พระนครต้อนรับ ผู้แทนจาก Art Institutes System of Schools

  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ …
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทำ MUSIC VIDEO อย่างไรให้โดนใจ”

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทำ MUSIC VIDEO อย่างไรให้โดนใจ”

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทำ MUSIC VIDEO อย่างไรให้โดนใจ” โดยวิทยากรมืออาชีพในแวดวงสื่อสารมวลชน คุณผึ้ง …
 • บรรยายพิเศษ “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)”

  บรรยายพิเศษ “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)”

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงศ์ จิโรจน์กุล มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ …
 • อบรมเชิงปฏิบัติการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

  อบรมเชิงปฏิบัติการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

  อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาในคณะฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประกวดภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา …