หน้าแรก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

228,919 total views, 0 views today

ภาพบรรยากาศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

ข่าวสั้น : มทร.พระนคร มอบรางวัลหนังสั้น ด้านยาเสพติด

ผลงานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน

ผลงานนักศึกษา Artist : Nap a Lean

งานส่วนหนึ่งของวิชา Mass Communication Sesthetics

MV นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

ภาพยนตร์สั้น Inextricable - theDej

"The Short Action Scenes"

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ชายใต้หน้ากาก

https://www.youtube.com/watch?v=3sLIil7ve5Q&index=1&list=PLrdaXX7gDc2-MyOoluzowBYUtWHWI8RWC