คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเตรียมตัวสู่รางวัลดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย” KM MCT Knowledge Sharing ครั้งที่ 6

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 งานการจัดการความรู้Read the Rest…

 4 total views,  4 views today

ผู้บริหารคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ณ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Read the Rest…

 3 total views,  3 views today

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริต และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 3 total views,  3 views today

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร บูรณาการการเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ!!! ศึกษาดูงาน บริษัท กันตนา ซาวน์ สตูดิโอ จำกัด

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 3 total views,  3 views today

ผู้บริหารคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 7 total views