คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีไทย เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2567 “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” และจัดกิจกรรมภายในคณะฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

 42 total views

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

 35 total views

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา และรับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 31 total views

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 64 total views,  1 views today

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 82 total views