คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 23 total views

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 57 total views

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร สัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) กองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาRead the Rest…

 55 total views,  1 views today

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยนิรันดร” เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 45 total views

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เชิญวิทยากรบรรยาย “การจัดผังสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล”

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงRead the Rest…

 84 total views