ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!! ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามไฟล์ที่แนบมานี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ใน วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น