📢การขอรับทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2563 รับสมัครถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563📢

คลิกเพื่อสมัครขอรับทุน

📢การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563📢

คลิกเพื่อรับชม

📢การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563📢

คลิกเพื่อรับชม

📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา📢

คลิกเพื่อรับชม

📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับอาจารย์📢

คลิกเพื่อรับชม

📢แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อ เข้ารับราชการทหาร/และการผ่อนผันการเรียกพล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

📢ช่องทางการติดต่อคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กรณีเร่งด่วน)📢

Mct Event /ข่าวรับสมัครงาน View All

Mct News View All

Mct Award View All