📢มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓📢

คลิกเพื่อดูข้อมูล

📢ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2563📢

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

📢การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563📢

คลิกเพื่อรับชม

📢การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563📢

คลิกเพื่อรับชม

📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา📢

คลิกเพื่อรับชม

📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับอาจารย์📢

คลิกเพื่อรับชม

📢ช่องทางการติดต่อคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กรณีเร่งด่วน)📢

Mct Event /ข่าวรับสมัครงาน View All

Mct News View All

Mct Award View All