📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา📢

คลิกเพื่อรับชม

📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับอาจารย์📢

คลิกเพื่อรับชม

📢 ประกาศแจ้งข่าวสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คลิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์

📢แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อ เข้ารับราชการทหาร/และการผ่อนผันการเรียกพล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

📢ช่องทางการติดต่อคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กรณีเร่งด่วน)📢

📢ศิษย์เก่าวิทยุโทรทัศน์ มทร.พระนคร หลายคนทำงานเบื้องหน้าในสื่อโทรทัศน์⚡️ทั้งหมดนี้เป็นศิษย์เก่า...

Mct Event /ข่าวรับสมัครงาน View All

Mct News View All

Mct Award View All