📢การปิดทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)📢

คลิกเพื่อดูข้อมูล

📢ประกาศเปลี่ยนแปลงการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 #RMUTP #รับสมัครนักศึกษา64📢

คลิกเพื่อดูข้อมูล

📢สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทาง "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11📢

คลิกเพื่อดูข้อมูล

📢คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11📢

คลิกเพื่อดูข้อมูล

ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

Mct News View All
Mct Award View All