📢คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11📢

คลิกเพื่อดูข้อมูล

📢การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563📢

คลิกเพื่อรับชม

📢การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563📢

คลิกเพื่อรับชม

📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา📢

คลิกเพื่อรับชม

📢เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับอาจารย์📢

คลิกเพื่อรับชม

📢ช่องทางการติดต่อคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กรณีเร่งด่วน)📢

Mct Event /ข่าวรับสมัครงาน View All

Mct News View All

Mct Award View All