รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 TCAS 3 รับตรงร่วมกัน (Admission)

📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
🌐คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T3.1-3.2-64.pdf
👉 สมัครได้ที่ http://student.mytcas.com
📢📢 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 8

ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด