ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ )

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ )

รายละเอียดเพิ่มเติม

         รายละเอียดการรับสมัคร

การรับสมัคร
ติดต่อประสานได้ที่งานบุคคลากร ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.