ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

         รายละเอียดการสอบ

รายละเอียดการสอบ ติดต่อได้ที่งานบุคคลากร ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.