การประกวดมิวสิควีดิโอเพลง

Posted Posted in blog news

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าRead the Rest…