คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์Read the Rest…

 35 total views,  1 views today

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน Adman Awards & Symposium 2022

Posted Posted in NEWS

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับเกียรติจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินRead the Rest…

 60 total views,  1 views today

ชื่นชมบุคลากรคณะสื่อสารฯ เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ประจำปี พ.ศ.2565

Posted Posted in NEWS

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า มทร.พระนครRead the Rest…

 48 total views,  1 views today

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลชมเชยในการประกวดวิดีโอสั้น “ เที่ยว ล่อง ส่อง อดีต ” ภายใต้โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย 4 ภาค

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 33 total views