ขอแสดงความยินดีกับ นายณธพรรษ ทองเขาล้าน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นายณธพรรษ ทองเขาล้าน นักศึกษาชั้นปีที่ 3Read the Rest…

 19 total views,  1 views today

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมกับนายก อบจ.สมุทรสงคราม จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สูงอายุ

Posted Posted in NEWS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เข้าประชุมร่วมกับนางสาวสุกานดา ปานะสุทธะRead the Rest…

 32 total views,  1 views today