คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีไทย เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2567 “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” และจัดกิจกรรมภายในคณะฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

 42 total views

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

 35 total views

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในโอกาศที่ได้รับตำแหน่งในองค์การนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ นายมงคล สามศรีทอง ตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาRead the Rest…

 17 total views

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา และรับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 31 total views

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประกายมาศ เข็มหนู นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประกายมาศ เข็มหนู นักศึกษาชั้นปีที่ 4Read the Rest…

 22 total views