คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริต และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

Posted Posted in NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริต และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

 18,761 total views,  145 views today

👩🏻‍💻เพราะที่นี่ “เรา” มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

Posted Posted in NEWS

เพราะที่นี่ “เรา” มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ด่วน!!! คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

 49 total views,  1 views today