ศิษย์เก่าวิทยุโทรทัศน์ มทร.พระนคร หลายคนทำงานเบื้องหน้าในสื่อโทรทัศน์

Posted Posted in NEWS

🚩น้องๆ หลายคนอาจคุ้นเคย พี่กุลชา ตั้งมหาศุกร์ ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์Read the Rest…

อธิการบดี และผู้บริหารคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์Read the Rest…

เราสนับสนุนให้นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่า “การเรียนรู้” ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน “ห้องเรียน”

Posted Posted in NEWS

🚩คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มีภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้แก่Read the Rest…