ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องตัดต่อภาพและเสียง
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงห้องตัดต่อภาพและเสียง
เอกสารประกวดราคางานปรับปรุงห้องตัดต่อภาพและเสียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง

 145 total views,  1 views today