สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทาง

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 11

👉ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ใช้ความสามารถแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ในการสะท้อนความคิดของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับ ยาเสพติด ในโครงการประกวดสื่อ To Be No. 1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 11 ความยาวไม่เกิน 5 นาที 💡ภายใต้แนวคิด “New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลักชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร 📌หมดเขตรับผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2563
👉สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
1. ช่องทางเว็บไซต์ https://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/
2. ช่องทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ท้ายระเบียบการ ซึ่งในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
3. ส่งผลงานด้วยตนเองที่ งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ☎️โทร 0-2665-3777 ต่อ 6870 – 1
👉 *หมายเหตุ : ไม่ได้เข้าร่วมอบรมก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP