แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และสามารถคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่Read the Rest…

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรภัทร ห้องแสง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

นายจักรภัทร ห้องแสง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัลชนะเลิศRead the Rest…

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวลลิตา แก้วเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกับอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวลลิตา แก้วเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 4Read the Rest…

เด็กสื่อสารฯ คว้ารางวัลการประกวด RMUTP Awards 2019

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

🚩คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ 🏆นายชนม์ธวัช อาขุบุตร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา แก้วเขียว นักศึกษาสาขาวิชา #เทคโนโลยีมัลติมีเดีย #คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRead the Rest…