ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คว้า 4 รางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

สุดยอดไปเลย!!! Congratulations นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยีRead the Rest…

 73 total views,  1 views today

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในโอกาศที่ได้รับตำแหน่งในองค์การนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ นายมงคล สามศรีทอง ตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาRead the Rest…

 122 total views,  1 views today

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประกายมาศ เข็มหนู นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประกายมาศ เข็มหนู นักศึกษาชั้นปีที่ 4Read the Rest…

 91 total views,  1 views today

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์ ราชมงคลพระนคร คุณแข นางสาวศศิวิมล อมรวรพักตร์

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์  ราชมงคลพระนคร คุณแข นางสาวศศิวิมล อมรวรพักตร์Read the Rest…

 108 total views,  4 views today

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์ ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISS JUMBO QUEEN RMUT STAR 2024

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ณัฐพัชร์ มงคลสังวาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4Read the Rest…

 95 total views,  1 views today