ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา แสนมี

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา แสนมี

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา แสนมี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ได้รับเหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 71 กิโลกรัม
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์