ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนายทนงศักดิ์ บุญเกิด ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตินักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

🎊 ขอแสดงความยินดีกับนายทนงศักดิ์ บุญเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตินักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
🙏🏻 ในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2565 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร