ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวลลิตา แก้วเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกับอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวลลิตา แก้วเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกับอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 😊 ที่ได้รับรางวัล ในงาน
BIDC Award 2019 : E-Learning
: ในผลงาน Reality Media for Learning Award – VR สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อการฝึกการควบคุมเพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (คลิ๊กเข้าดู)https://is.gd/l1P3Gc