ข่าวรับรางวัล

ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทีม Astronaut)

ผลงานจาก ทีม Astronaut นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 ใน 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ การประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 โดยมีสมาชิกในทีมได้แก่ น.ส.ปิยะธนา เหมชาติ น.ส.อุไรพร เสนเนียม นายณฐวร ศรศรี น.ส.ศกลวรรณ นาควิจิตร และนายศุภณัฐ อุ่นเรือน ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย Go Green ในชื่อตอนว่า “พื้นที่สีเขียว”

คลิกเพื่อรับชมผลงาน