ข่าวรับรางวัล

สุดเจ๋ง!!! เด็ก AP ปี 2 คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 True Young Producer Award 2023 ในหัวข้อ ‘ยั้งก่อนคลิก คลิกเมื่อชัวร์’

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร นายเอกกมล ร้อยแก้ว และนางสาวมานิตา อัศววงศ์เจริญ ทีม Manitah ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 True Young Producer Award 2023 ในหัวข้อ ‘ยั้งก่อนคลิก คลิกเมื่อชัวร์’ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งงานตัดสินการประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ Open Space ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101