“กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in Event

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครทุนการศึกษาRead the Rest…

 677 total views

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…รายงานภาวะสุขภาพนักศึกษา

Posted Posted in Event

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…รายงานภาวะสุขภาพของนักศึกษา เราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยให้นักศึกษารายงานสุขภาพทุกวันRead the Rest…

 621 total views