ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาทุกคน อัพเดทการฉีดวัคซีน

Posted Posted in Event

ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาทุกคน อัพเดทการฉีดวัคซีนในหน้าประวัติ ดัง link ที่ส่งมาพร้อมนี้ https://rmutp.ac.th/covid/#!/profile/dailyreportRead the Rest…

 67 total views

จัดทำโครงการ RMUTP HEART BOX “กล่องดวงใจราชมงคลพระนคร”

Posted Posted in Event

 เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาเพื่อส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกล่องกำลังใจ ทั้งนี้Read the Rest…

 260 total views

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…รายงานภาวะสุขภาพของนักศึกษา

Posted Posted in Event

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…รายงานภาวะสุขภาพของนักศึกษา เราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยให้นักศึกษารายงานสุขภาพทุกวันRead the Rest…

 265 total views,  1 views today

“กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in Event

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครทุนการศึกษาRead the Rest…

 244 total views,  2 views today