ข่าวรับรางวัล

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในโอกาศที่ได้รับตำแหน่งในองค์การนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ นายมงคล สามศรีทอง ตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จามน้อยพรหม ตำแหน่งเลขานุการองค์การนักศึกษา
ขอบคุณภาพจาก : สภาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร