ข่าวรับรางวัล

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร นางสาวอัจฉริยา จินดาวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชามีเดียโปรดักชั่นเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 2 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพจาก : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน