ข่าวรับรางวัล

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์ ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISS JUMBO QUEEN RMUT STAR 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ณัฐพัชร์ มงคลสังวาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISS JUMBO QUEEN RMUT STAR 2024 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ภาพจาก : RMUTP Awards