ข่าวรับรางวัล

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์ ราชมงคลพระนคร คุณแข นางสาวศศิวิมล อมรวรพักตร์

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์  ราชมงคลพระนคร คุณแข นางสาวศศิวิมล อมรวรพักตร์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3 คว้าตำแหน่ง MISS UTTARADIT 2024 และ รองชนะเลิศอันดับ 1 MISS UNIVERSE THAILAND UTTARADIT 2024 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานจอดรถ ศูนย์การค้า​ศรีพงษ์​พาร์ค​อุตรดิตถ์