ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สิมิลัน

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สิมิลัน เหมทานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ในโอกาสคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี 2020